Denna sida använder Javascript och cookies för navigering och uppdatering av innehåll och fungerar inte utan. Enbart CSS baserad navigering ger inte samma flexibilitet och varför inte utnyttja kraften i Javascript när den finns gratis i de flesta och mest använda webläsarna?

Internet Explorer

På menyn välj: Verktyg->Internetalternativ

Välj fliken "Säkerhet" och tryck på "Anpassad nivå" knappen. När du ändå är har kontrollera att din läsare accepterar cookies. Flytta ner till skript sektionen och klicka på Enable i Active Scripting sektionen. Tryck på OK för att spara ändringen. Bekräfta din ändring och ladda om sidan.

Firefox

På menyn välj: Redigera->Inställningar

Upptill i det öppnade fönstret - välj "Innehåll" och checka för Aktivera JavaScript. Stäng för att spara ändringen. Ladda om sidan

Opera

På menyn välj: Verktyg->Egenskaper

Under fliken "Avancerat", välj "Innehåll" och checka för Aktivera JavaScript. Klicka OK för att spara ändringen. Ladda om sidan